سندبلاست سالار

call

تاریخچه هرچیزی را داستان چگونه پدیدار شدن آن میسازد و تاریخچه سندبلاست راداستانی میسازد که قهرمان آن ژنرالبنجامین تیلگمان است؛ ماجرا از این قراراست که روزی ژنرالبنجامین تیلگمان (مخترع دستگاه سندبلاست)، در کلبه خود در قرارگاهی نظامی مشغول استراحت بود که در آن محل طوفان شن شدیدی رخ میدهد. بنجامین پس از تمام شدن طوفان، می‌خواهد از پنجره اتاق خود به بیرون نگاهی بیندازد که مسئله‌ای پیش پا افتاده توجه او را از طوفان شن به شیشه پنجره اتاقش جلب می‌نماید؛ شیشه اتاق در اثر برخورد ذرات شن در طی طوفان، مات شده و این مسئله ایست که بنجامین را به فکر وامی‌دارد تا جرقه اختراع وسیله‌ای که با آن بتوان ذرات شن را با سرعت زیاد بر روی سطح قطعات پرتاب کرد در ذهن او شکل بگیرد و اولین دستگاه سندبلاست جهان اختراع شود؛ دقت مثال زدنی جنرال آمریکایی خدمتی بزرگ را به جامعه بشریت عرضه می‌دارد و او را به مردی بزرگ و پدر سندبلاست جهان تبدیل می‌کند؛ او با دقت در این پدیده ساده اما مهم و کشف روش سندبلاست توانست روش قدیمی تمیز کاری و آماده‌سازی سطوح را که در بسیاری از موارد گران وغیرممکن بود کنار گذارد و سندبلاست را به عنوان فرآیندی باصرفه، کارآمد و پربازده به جهانیان معرفی کند