سندبلاست سالار

call

لایه برداری از سنگها  و آجرنمای ساختمان که در گذر زمان رسوب و جرم گرفته وایجاد پوشش رزینی که باعث نفوذناپذیری آب و گرد و غبار وجلوگیری از جرم گرفتگی روی سنگ وآجر میشود و همچنین مات کردن سنگ نما وکف که جلوه جالبی به سنگ میدهد.